בית > מכירת דירה > מכירת דירה שהתקבלה בירושה

מכירת דירה שהתקבלה בירושה

מדריך מכירת דירה שהתקבלה בירושה ​

מאמר זה מציג ומדריך כיצד יש לנהוג בנכסים שקבלו יורשים בירושה וביניהם גם דירת ירושה, ומה נדרש לעשות במכירת דירה שהתקבלה בירושה כדי לשלם פחות מס. לצורך המאמר נתייחס בנפרד לכל אחד מההליכים הבאים:

 • העברת נכסים מהנפטר ליורשים.
 • מכירת דירת ירושה "פנימה" בין היורשים בלי "התחשבנות".
 • מכירת דירת ירושה "פנימה" בין היורשים עם "התחשבנות".
 • מכירת הדירה "החוצה" לציבור הרחב.

נראה באילו מקרים העברת הזכויות כלל לא נקראת "עסקה", ומקרים אחרים בהם מדובר בעסקה לכל דבר ועניין. הבחנה זו חשובה מאחר ו-"מכרית דירה" חייבת במס בעוד הורשה אינה חייבת במיסים. מס זה מכונה בקרב הציבור מס ירושה על דירה, אך מדובר בטעות נפוצה כפי שנסביר במאמר.

תחום זה חופף לדיני הקניין ועסקאות נדל"ן ולדיני משפחה. כותב המאמר הוא עורך דין המתמחה בעסקאות נדל"ן ובעל ניסיון רב במכירת נכסים שמקורם בירושה תוך תכנון מס מיטבי לטובת לקוחות המשרד שלנו. המאמר נכתב בשיתוף עם עורך דין נוסף מהמשרד המתמחה בבקשות לצווי ירושה, צווי קיום צוואה ובהסכמי חלוקה בין יורשים.

המאמר שלפניכם מתחיל באמ;לק ארוך מדי; לא קראתי – תקציר המאמר . לאחר מכן המאמר מחולק לכותרות ותתי כותרות, תמונות, טבלאות, ניווט נוח, תרשימים וסליידרים, והכול כדי שיהיה לכם נוח לקרוא. כדאי לקרוא עד הסוף, המאמר מכיל מידע וערך שאין בשום מקום אחר. קצת סבלנות ונענה על כל השאלות שלכם 🙂
עורך דין מכירת דירה שהתקבלה בירושה, עו"ד מאור גרצנשטיין
מאור גרצנשטיין, עורך דין

מאמר זה עוסק במכירת דירה שהתקבלה בירושה.

אם חיפשתם מאמרים בנושאים אחרים פנו לדפים הבאים:

המאמר מדריך מכירת דירה שהתקבלה בירושה יעזור לכם בשאלות הבאות:

 1. האם ניתן לחלק בצורה שונה ירושה?
 2. האם צריך לשלם מס ירושה דירה?
 3. איך לשלם פחות מס במכירת דירה שהתקבלה בירושה?
 4. מהו מס ירושה?
 5. איך מוכרים דירה שמקורה בירושה?

מאמר זה עוסק במכירת דירה שהתקבלה בירושה.

אם חיפשתם מאמרים בנושאים אחרים פנו לדפים הבאים:

אמ;לק ארוך מדי; לא קראתי – תקציר המאמר

דירת שמקורה בירושה מתקבלת באמצעות בקשה לצו קיום צוואה או לצו ירושה המוגשת בדרך כלל לרשם לענייני ירושה. לאחר קבלת הבקשה ניתן לרשום נכסים על שם היורשים על פי הצו.

באשר למכירת דירה שהתקבלה בירושה חשוב להבדיל בין העברת הזכויות במכירת דירת ירושה לפי שלבים:

 1. העברת הזכויות מהנפטר ליורשיו  – לא מדובר "בעסקה" ולכן אין חבות במס ואין מס ירושה על דירה או כל נכס אחר.
 1. מכירת הדירה ליורש אחר לפני חלוקת הירושה במסגרת חלוקה ראשונית  – לא מדובר "בעסקה" כל עוד לא מעורב תשלום "חיצוני" לעיזבון המוריש, וכל עוד טרם התרחשה חלוקה ראשונית של הירושה. היורשים יכולים לעשות בינם ובין עצמם הסכם חוזי שמחלק את הירושה בצורה שונה. ברם, כאשר אחד היורשים משלם מכספו שלו תשלום "שהביא מהבית" (שאינו חלק מהירושה) כדי לרכוש את חלקו של יורש אחר, הרי שמדובר "בעסקה" ויש למסות את הסכום הנוסף (ורק אותו) ששילם המוריש עבור דירת הירושה. כל זאת כאמור טרם החלוקה הראשונית (מסובך? קראו במאמר הסברים ודוגמאות).
 1. מכירת דירה שהתקבלה בירושה לאנשים חיצוניים  – מדובר במכירה לכל דבר ועניין (כמו מכירת דירה יש שנייה, עם השינויים המחייבים). קרי, מדובר בעסקה החייבת במס שבח – מס על מכירת דירת הירושה. למכירת דירה שהתקבלה בירושה יש פטור מיוחד ממס השבח (בנוסף לפטורים "הרגילים").

כפי שניתן לראות יש מספר מצבים משפטיים החלים על נכסים מירושה ובפרט במכירת דירה שהתקבלה בירושה. לכל מצב משפטי כאמור השלכות משלו. המצב המורכב מאפשר תכנון מס יצירתי ויש לפנות לעורך דין מנוסה למקרקעין שידאג לאינטרסים המוגנים. שירות זה ניתן במשרד ללא תוספת תשלום כחלק משכר הטרחה למכירת הדירה.

משרדנו עוסק בבקשות לצווי קיום צוואה וצווי קיום ירושה ואף עומד לשירות לקוחותיו במכירה מאוחרת של הנכסים תוך תכנון מס מותאם אישית. שירות זה ניתן בחינם כחלק משכר הטרחה למכירת הנכס. המשרד מעמיד ללקוחותיו מגוון אמצעי תקשורת ופריסה נוחה לתשלומים. למידע והתקשרות בקשו שיחה חוזרת (או שלחו לנו וואטסאפ ).

המאמר מדריך מכירת דירה שהתקבלה בירושה יעזור לכם בשאלות הבאות:

 1. האם ניתן לחלק בצורה שונה ירושה?
 2. האם צריך לשלם מס ירושה דירה?
 3. איך לשלם פחות מס במכירת דירה שהתקבלה בירושה?
 4. מהו מס ירושה?
 5. איך מוכרים דירה שמקורה בירושה?
כותרות במאמר מכירת דירה שהתקבלה מירושה:
  Add a header to begin generating the table of contents

  1. דירה מירושה

  ראשית, אנחנו מצטערים לשמוע. מות אדם אהוב יכול להיות שובר לב וכרוך בעצב רב גם בלי הצורך להתמודד עם המצב המשפטי שנוצר בסיטואציה, דבר שלא נעים בפני עצמו. אדם מוריש במותו את אשר היה שייך לו בחייו והחוק מקדש את הזכות שיש לאדם על רכושו שלו. המוריש השקיע מחשבה ותשומת לב רבה בצוואתן ויש להתייחס לכך בכבוד הראוי.

  במאמר זה נסקור את הפעולות בסופם תעבור הירושה מהמוריש ליורשים ולאחר מכן תתבצע מכירת דירה שהתקבלה בירושה במהירות וביעילות.

  א. העברת נכסים לאחר מות המוריש ​

  החוק מגדיר היטב מה יעשה עם רכושו של אדם לאחר מותו. המחוקק אף יצר פטורים מיוחדים למכירת נכסים, למשל מכירת דירה שהתקבלה בירושה, וזאת כדי לקדם את רצון הנפטרחשוב לחלק את אירוע העברת הנכסים לכמה שלבים מרכזיים אשר לכל אחד מהם חוקים ודינים אחרים באשר לחלוקת הרכוש והעלויות הכרוכות. דינים אלו משליכים ישירות על המצב המשפטי וענייני המס במכירת דירת ירושה ומס ירושה.

  אם הדירה עדיין לא חולקה (כלומר, עדיין רשומה בבעלות המוריש) מכירת דירה שהתקבלה בירושה תיתן לנו רווח מקסימלי אם נפעל בהתאם לשלבים הבאים:
  1. קריאת צוואתו של המוריש או בדיקת החלוקה לפי החוק (כשאין צוואה).
  2. כינוס כל הנכסים הנדרשים לחלוקה ורישום שלהם על הנייר. נכסים אלו בכללותם מכונים: "עיזבון".
  3. בחינת נטל המס בהעברת כל הנכסים הלאה ותכנון מכירת דירת הירושה בהמשך.
  4. ניסוח הסכם חלוקת עיזבון בין היורשים, ככל ונדרשת חלוקה שונה מהחלוקה הרשומה בצוואה.
  5. הגשת בקשה לצו ירושה או לצו צוואה לרשם לענייני ירושה (או לבית המשפט).
  6. הגשת צו המאושר ביחד עם הסכם חלוקת העיזבון לטאבו לצורך העברת הדירה על שם היורשים.
  7. מכירת הדירה "החוצה" תוך ניצול הפטורים שתכננו ביחד עם עורך הדין בשלבים הקודמים.
  במשרד מאור משרד עורכי דין – בית ומשפחה  תכנון המס לצמצום מס הירושה החל במכירת דירה שהתקבלה בירושה (שלב 3), לרבות חתימה על הסכם חלוקת עיזבון בצורה שונה (שלב 4), מוענקים בחינם במסגרת שכר הטרחה למכירת הדירה ורישום הירושה.

  אם דירת הירושה חולקה כבר, נעבור לשלבים הבאים במכירת דירה שהתקבלה בירושה ונתחיל באופן מידי במכירת דירת הירושה.

  ב. צו ירושה או צו קיום צוואה? ​

  • צו קיום צוואה  – מקום בו הנפטר השאיר אחריו צוואה תקנית ומלאה, עורך הדין יפנה לקבלת צו קיום צוואה. עורך הדין יפנה עם הצוואה לרשם לענייני ירושה או לבין הדין הרבני (ולפעמים, גם לבית המשפט) כדי שהאחרון ינחה אותו מה, כמה ואיך לעביר נכסים. אם חלק מהנכסים הם נכסי מקרקעין (למשל, דירת מגורים) הצו יפנה את עורך הדין לרשם המקרקעין לצורך רישום הנכס על שם היורש המתאים.
  • צו ירושה  – מקום בו הנפטר לא השאיר אחריו צוואה, או כאשר הצוואה לא מתייחסת לכלל הנכסים, יש צורך בבקשה לצו ירושה. במקרה כזה חלוקת הירושה תעשה בהתאם לחוק ועורך הדין יפנה לאותם גורמים בבקשה מתאימה.

  לסיכום, הליך של העברת הנכסים מהמוריש ליורשים מתחיל בצו קיום צוואה או בצו ירושה, כאשר פרוצדורת קבלת הצווים דומה מאוד וההבדל המרכזי הוא בשאלה האם המוריש השאיר אחריו צוואה או לא. בהמשך נמשיך למכירת דירה שהתקבלה בירושה בשוק החופשי. חשוב להכיר את כל ההליכים המקדימים למכירת דירת הירושה "החוצה", מאחר והמטרה בסופו של דבר היא למכור דירה שהתקבלה בירושה במינימום מס!

  במכירת דירה שהתקבלה בירושה צריך לבחון האם המנוחה השאיר צוואה או לא

  ג. מכירת דירת ירושה - מכירת נכסים או הורשת נכסים?

  כפי שכל מי שמכר דירה בוודאי יודע, ההוצאה העיקרית במכירת דירה היא נטל המס בעסקה. במכירת דירה חל מס השבח – מס על מכירת דירה שמחושב באחוזים מתוך "הרווח" בעסקה (מחיר מכירה פחות מחיר רכישה). המשרד שלנו שם לעצמו למטרה להפחית ללקוחותיו מיסים במכירת דירה וברכישת דירה עד המינימום האפשרי. איך עושים זאת? מתכננים את העסקאות שלנו מראש ובונים אסטרטגיה מנצחת לתשלום מיסים מינימלי.

  למזלנו, מכירת דירה שהתקבלה בירושה נמצאת בדיוק בקו התפר בין דיני ירושה ובין דיני מקרקעין ונדל"ן – מה שמאשר תכנון מס מיטבי להפחתת מיסים משמעותית. יצירתיות היא שם המשחק.

  מכירת דירה שהתקבלה בירושה משלבת בתוכה את דיני הירושה וכן את דיני הנדל"ן

  ד. מס על הירושה (העברת הדירה על שמם של היורשים)

  בעבר חל בישראל מס ירושה אשר התייחס גם למס ירושה על דירה. משנת 1981 בוטל מס הירושה ונכון להיום אין  מס ירושה ואין  מס ירושה על דירה כהגדרתו בחוק. קראו עוד על מס ירושה על דירה במאמר שלנו שעוסק בכך.

  • כאמור, אין מס בהעברת הדירה מהמוריש ליורשים. מנגד, במכירת דירה שהתקבלה בירושה בשוק החופשי (לא ליורשים) חל דין אחר כפי שיפורט בהמשך.

  אך האם תמיד זה יישאר כך? במדינות רבות בעולם (ובמיוחד באירופה) המצב השתנה ונכון להיום יש במדינות אלו מס על העברת ירושה מהמוריש ליורשים. האם שינוי כזה יכול להתרחש גם בישראל? בהחלט כן.

  לדעת כותב המאמר גם אם הצרה ששמה מס ירושה תגיע אלינו, המס לא יחול על העברת דירה מהמוריש ליורשים שכן כאמור המס חל על עסקאות רצוניות ואין ומדובר "בעסקה". מנגד יכול ומס הירושה (שוב, כיום אין מס כזה) יחול על כל העיזבון לפני חלוקתו וגם על נכסים שהם דירות שהתקבלו בירושה.

  אבל מה קורה אם הדירה היא ירושה של כמה אנשים ביחד? המשיכו לקרוא.

  נכון להיום אין מס ירושה במכירת דירה שהתקבלה בירושה, אך המצב יכול להשתנות

  2. הכנת הדירה למכירה ​

  עד כה עסקנו בהעברת הדירה ליורשים עצמם ולא במכירת דירה שהתקבלה בירושה בשוק החופשי. אך מה קורה כאשר כמה יורשים, יורשים ביחד דירת מגורים אחת (למשל, אחים היורשים את הוריהם)? לא פעם אנחנו מתמודדים עם קונפליקטים בין הכתוב בירושה לבין רצון היורשים לאחר שקיבלו את הירושה.

  למשל: המוריש ביקש בצוואתו כי דירת מגוריו תימסר לכל אחד מילדיו בחלקים שווים. ברם, כאשר מת המוריש לילדו הראשון הייתה דירה בבעלותו ולילדו הנוסף לא הייתה דירה בבעלתו. יכול להיות שבמצב כזה היורשים יעדיפו לחלק את הירושה בצורה שונה שעדיפה להם (מבחינת היורשים לחלק את הדירה אחרת).

  הירושה המקורית

  • ילד א' – בהתאם לירושת המנוח ילד א' זכאי לחצי דירת ירושה מהוריו + חצי מחשבון העו"ש (למרות שיש לו כבר דירת מגורים).
  • ילד ב' – לפי ירושת המנוח גם הוא זכאי לחצי דירת ירושה מהוריו + חצי מחשבון העו"ש (למרות שאין לו דירת מגורים על שמו, והוא משלם שכירות).

  במקרה הזה יבקשו היורשים לרקום עסקה בה הילד הצעיר יקבל את דירת המגורים והבן המבוגר יותר יקבל יותר מזכויות אחרות בירושה בתמורה. כלומר, היורשים עשויים לבקש חלוקה שונה של נכסי הירושה וביניהם גם דירה שהתקבלה בירושה.

  הירושה לאחר שינויים לטובת היורשים

  • ילד א' – את כל חשבון העו"ש של ההורים.
  • ילד ב' – את כל דירת המגורים (דירת ירושה).

  איך עושים זאת? דברו איתנו.

  בצורה הזו יש אף חיסכון משמעותי במס! המשיכו לקרוא.

  א. הסכם חלוקה בין יורשים

  כאמור, למרות זכות המוריש להוריש את הנכסים שלו לפי ראות עיניו, החוק מכיר בזכות היורשים לחלק את הירושה לפי ראות עיניהם שלהם. ניתן לעשות חלוקה זו על ידי הסכם חוזי הנקרא "הסכם חלוקה בין יורשים" (או "הסכם חלוקת עיזבון"). באמצעות הסכם זה הירושה מחולקת בהתאם לרצון היורשים כאילו הצוואה נכתבה מראש כך. חלוקה לפי הסכם חלוקת עיזבון, כאשר נעשית כראוי, מחשבת "להורשה" ולא "לעסקה" ולכן אינה חייבת במס.

  הסכם חלוקת עיזבון בין יורשים יכול להפחית לנו מיסים במכירת דירה שהתקבלה בירושה
  עורך דין מטעם המשרד שלנו יבצע אתכם שיחה אישית ובה נקבל ביחד תמונה על הירושה ועל מצב הנכסים הרצוי לאחר חלוקתה. שלב זה חשוב ביותר והוא חלק "מתכנון המס" לקראת מכירת הדירה. כל שינוי לאחר החלוקה הראשונית של הירושה עשוי להיות חייב במס מאוחר יותר, ולכן יש לפעול כראוי כבר עכשיו. שירות זה ניתן במשרד מאור משרד עורכי דין – בית ומשפחה ללא תוספת תשלום במסגרת שכר הטרחה להעברת הירושה ולמכירת הדירה.

  ב. האם הסכם חלוקה בין יורשים חייב במס?

  בפסקאות למעלה הסברנו כי הסכם חלוקה בין יורשים עשוי לחסוך במס, שכן ירושה אינה נחשבת לעסקה אלא להעברת זכויות בין יורשים בלבד, ולכן אינה חייבת במסלעניין זה יש חריג אחד בולט – תשלומי איזון בין יורשים.

  תשלומי איזון הם תשלומים חיצוניים לירושה (התחשבנות בין יורשים) כדי להעביר נכסי ירושה מאחד לשני.

  • אם תשלומי האיזון הם "מתוך הירושה" הרי שהם חלק מהירושה ולא מדובר בעסקה, ולכן גם אין מס.
  • אם תשלומי האיזון הם "מחוץ לירושה" (למשל, ילד ב' שילם מכספו הפרטי כדי לקבל את הדירה השלמה) הרי שמדובר בעסקה (רק על התשלומים הנוספים) והעסקה חייבת במס.
  כאשר היורשים קונים אחד מהשני במכירת דירה שהתקבלה בירושה במקרים מסוימים יהיה מס שבח ומס רכישה לתשלום
  נשמע מורכב? המשיכו לקרוא.

  ג. כסף מתוך הירושה ​

  כאשר היורשים מנסחים באמצעות עורך דין מהמשרד הסכם חלוקה בין יורשים הכולל בתוכו רק את נכסי הירושה ותשלומי איזון מתוך הירושה עצמה, הסכם זה זהה במהותו לחלוקת הירושה הראשונית (בהיבט המס – אין נכסים או כספים חיצוניים), ולכן אין מדובר בעסקה. מאחר ואין מדובר בעסקה, אין מס – לא חל מס שבח ומס רכישה על העברת הבעלות בין היורשים עצמם ואין מס במכירת דירת ירושה או כל נכס אחר.

  לדוגמה: בהסכם חלוקה בין יורשים מהמרכז שניהל משרדנו, המוריש השאיר אחריו דירת מגורים וחשבון עו"ש בסך 1,000,000 ₪  (בקירוב). היורשים הם שני אחים שירשו כל אחד לפי הצוואה 50% מכל העיזבון. כלומר אח היה צריך לקבל 50% מהדירה + 500,000 ₪ וכך גם האח השני. 

  לאחר פגישה במשרדנו התברר כי אחד האחים מעדיף לוותר על זכותו בדירת הירושה תמורת כל חשבון העו"ש של המוריש. כך בהסכם בין יורשים חולקה הדירה לאחד האחים ובתמורה חשבון העו"ש עבר כולו לאח אחד.

  הסכם זה כאמור אינו חייב במס (שכן אינו עסקה).

  ד. כסף מחוץ הירושה

  במצב בו תשלומי האיזון בין היורשים כוללים גם תשלומים מחוץ לירושה, החלק העודף (שאינו מהירושה) נחשב לעסקה. לכן מכירת דירה בין יורשים כאשר יש התחשבנות חייבת במס ירושה – כלומר מס שבח ומס רכישה כאשר מדובר בדירת מגורים או נכס מקרקעין אחר.

  כך למשל בדוגמה מהמשרד: בהסכם חלוקה שניהל המשרד בין יורשים בעיר מודיעין המוריש השאיר אחריו דירת מגורים וחשבון עו"ש בסך 1,000,000 ₪  (בקירוב). היורשים הם שני אחים שירשו כל אחד לפי הצוואה 50% מכל העיזבון (חצי דירה + 500,000 ₪ לכל אחד).

  בניגוד  לירושה האחים ביקשו לחלק את כל הדירה לאח אחד תמורת כל חשבון העו"ש (כל 1,000,000 השקלים) ובתוספת 100,000 ₪ מהאח השני. כלומר האח השני צריך להוסיף  100,000 ₪ מכספו הפרטי.

  במקרה הזה האח שמקבל את הדירה צריך "להביא מהבית" 100,000 ₪, ולכן יש חבות במס ירושה (מס שבח + מס רכישה) על החלק העודף (100,000 ₪). 100,000 ₪ ששולמו מאח אחד לאח אחר מקורם אינו מכספי הירושה, אלא בממון הפרטי של אחד אחים. חישוב המס במקרה זה מורכב ויעשה על ידי עורך דין המתמחה בכך.

  אבל איך מוכרים את הדירה בשוק החופשי? קראו בהמשך.

  במכירת דירה שהתקבלה בירושה יש לבחון ראשית האם יש תשלומי איזון בין היורשים

  3. מכירת דירה בשוק החופשי

  חלק זה עוסק בשלב האחרון של מכירת דירת ירושה – מכירת דירה שהתקבלה בירושה לאנשים חיצוניים שאינם היורשים. בשלב הזה דירת הירושה (או כל נכס אחר) חולק כבר על פי צו ירושה, צו קיום צוואה או הסכם חלוקה בין יורשים ונרשמו בעלותם של כל יורש ויורש.

  א. מס על מכירת דירה שהתקבלה בירושה

  אם היורש רוצה למכור את חלקו בדירת הירושה בשלב האחרון – מכירת הדירה בשוק החופשי לאנשים "חיצוניים" לירושה, מדובר במכירת דירה לכל דבר ועניין  ויש לפנות לחוקי המס העוסקים במכירת דירה "רגילה" (רשמנו מדריך נפרד למכירת דירה יד שניה). לפי הדין, מוכרים דירה נדרשים לשלם מס שבח במכירת דירת מגורים (או כל נכס מקרקעין אחר) אלא אם כן יש להם פטור ספציפי ממס זה.

  אך האם יש פטור ממס השבח? המשיכו לקרוא.
  שלבים בתהליך עסקה/מכירה או הורשה? יש מס?
  העברת נכס מהמוריש ליורשים
  הורשה
  אין מס ירושה על דירה
  הסכם חלוקת עיזבון טרם חלוקה ראשונית וללא כספים "מבחוץ"
  הורשה
  אין מס ירושה על דירה
  הסכם חלוקת עיזבון טרם חלוקה ראשונית וכן כספים "מבחוץ"
  עסקה/מכירה על הכספים "מבחוץ"
  מס שבח + מס רכישה רק עבור הכספים "מבחוץ"
  מכירת נכס למי שאינו יורש
  עסקה/מכירה
  יש מס שבח

  ב. האם יש פטור ממיסים במכירת דירה שהתקבלה בירושה?

  כאמור, אם היורשים מוכרים דירה שקיבלו בירושה לציבור הרחב (שאינם יורשים אחרים), יש להסתכל על העסקה כעסקת מכירת דירה "רגילה" ולכן יש לפנות לפטור ממס שבח על מכירת דירה. בשל מורכבות הנושא רשמנו מאמר נפרד על פטור ממס שבח במכירת דירת מגורים.

  נזכיר כאן רק את הפטור המיוחד למוכרים שקיבלו את הדירה בירושה (יש פטורים נוספים וכדאי לקרוא את המאמר המלא):

  אם היורשים מוכרים דירת מגורים מזכה שקיבלו בירושה הם עשויים להיות זכאים לפטור מלא ממס שבח וזאת אם עמדו בתנאים הבאים:
  • היורש  (מבקש הפטור) הוא בן זוג או צאצא (ילד, נכד, נין וכד') או בן זוג של צאצא (בן זוג של הילד, בן זוג של הנכד וכד') של המוריש.
  • המוריש  עצמו היה בעל דירה אחת כאשר נפטר (שימו לב, מדובר בדירה אחת ולא דירה "יחידה", והכל בהתאם לדין).
  • המוריש  עצמו היה זכאי לפטור כלשהו ממס השבח לפני שנפטר.
  • הפטור יינתן עד תקרת הפטור ולאחר מכן יחושב מס שבח יחסי על ההפרש.
  יש פטורים נוספים! רשמנו מאמר נפרד שמוקדש כולו למס שבח על דירה בירושה, כדאי לקרוא!
  הדירה הנמכרת היא דירה שהתקבלה מירושה של בן/ת זוג או הורה/הורי הורה או הורה/הורי הורה של בנ/ת הזוג
  מובן לי
  בחינת התנאים תעשה על ידי עורך דין המתמחה בעסקאות נדל"ן אשר ידע להתאים את הפטור המתאים או לחלופין להכשיר פטור מרשימת הפטורים בחוק (תכנון מס יצירתי). במשרד שלנו אנו מאמינים בשירותים "מקצה לקצה" ותכנון מס זה ניתן ללקוחות המשרד בחינם במסגרת שכר הטרחה למכירת הדירה.

  האם מגיע לי פטור? שאלו אותנו.

  ג. מחשבון מס שבח דירת ירושה

  במקרה בו אין למוכרים פטור ממס שבח דירת ירושה (למרות שכאמור, אנחנו נעשה ככל שביכולתנו כדי להשיג לכם אחד), יש לחשב מס שבח מקרקעין על דירת מגורים. במקרה הזה המוכרים עשויים להיות זכאים לחישוב מס שבח מקל יחסית המכונה "מס ליניארי מוטב". בהתאם לחישוב מקל זה כל השבח שנוצר לפני שנת 2014 נמחק, והמוכרים ישלמו מס שבח בחישוב מיוחד רק על התקופה שלאחר 2014. 

  1.1.2014

  היום

  הקלה משמעותית זו רלוונטית רק לדירות מגורים מזכות (בהתאם להגדרות החוק), ורלוונטית במיוחד כאשר מדובר בדירות שהתקבלו בירושה (שמטבע הדברים, ככל הנראה נרכשו לראשונה על ידי המוריש/ה לפני שנת 2014). קראו על כך עוד במאמר שלנו על חישוב מס שבח.

  נשמע מורכב? עורך דין מכירת דירה מטעם המשרד שלנו יהיה איתכם לאורך כל הדרך, יפעל ביצירתיות ויתכנן עבורכם את נטל המס בחוכמה. לאור בקשות לקוחותינו בנינו עבורכם מחשבון מס שבח דירת ירושה (רלוונטי כאשר אין פטור).

  למחשבון חישוב מס שבח דירת ירושה.

  אל תמהרו לשלם מס מיותר, מצאו עורך דין שאכפת לו.

  ד. איך מתחילים?

  מכירת דירה מתחילה כאמור בפגישה אחד על אחד עם עורך דין מכירת דירה לצורך תכנון אסטרטגיית מיסים מנצחת במקרה שלכם. לצערנו, בעוד שהרבה עורכי דין יכולים למכור דירות, מעט מאוד עורכי דין "שורקים" את ענייני המס ויכולים לעזור לכם להפחית משמעותית את ההוצאות במקרה שלכם.

  חשוב להדגיש ששכר הטרחה במכירת דירה אינו משתנה רבות בין משרד למשרד, ובחלק מהמקרים שכר הטרחה עצמו קבוע במחירון בחוק. תופתעו לגלות שדווקא המומחים בתחום יכולים לבקש פחות שכר טרחה. קראו על שכר הטרחה בענף (ובמשרד שלנו) במאמר שלנו על שכר טרחת עורך דין מכירת דירה.

  במשרד מאור משרד עורכי דין – בית ומשפחה אנחנו מעסיקים רק עורכי דין בעלי השכלה כלכלית רחבה (בנוסף לרישיון עריכת דין), וזאת כדי לייעץ לכם לגבי מיסים בשיחה אישית שמוקדשת רק לכך. השירות ניתן בחינם במסגרת שכר הטרחה למכירת הדירה.
  לסיכום, מיסים במכירת דירה שהתקבלה בירושה תלויים בפעולות מקדימות למכירה

  4. סיכום – מכירת דירה שהתקבלה בירושה ​

  כפי שניתן לראות חלוקת נכסים בעקבות מות המוריש ומכירת דירה שהתקבלה בירושה אינם דבר של מה בכך. חבות מס ירושה (מס השבח ומס רכישה) תלויה בשלב בו מתבצעת העברת הזכויות, והאם ניתן לכנות את העברת הזכויות "עסקה" או לא.

  במקרים רבים (מידי) צו הירושה או צו קיום הצוואה מנוהל על ידי עורך דין לדיני משפחה שאינו בקיא דיו בעניין מיסוי המקרקעין. עורך הדין עשוי להוסיף חטא על פשע ולהמשיך ולנהל את ענייני מכירת הנכסים, ביניהם גם דירה שהתקבלה בירושה, גם לאחר חלוקת הירושה ובכך למנוע מהיורשים תכנון מס נכון וחיסכון מבורך. לפיכך המלצת המשרד היא לטפל בענייני הירושה באמצעות משרד המשלב בין דיני המשפחה לענייני מיסוי המקרקעין.

  למשרדנו ניסיון רב בהעברת זכויות כחלק מצו הירושה או צו קיום צוואה. במשרדנו פועלים עורכי דין מתחום דיני המשפחה ומתחום מיסוי המקרקעין יחדיו, ובשיתוף עם הלקוח, כדי לתכנן את המס בצורה מיטבית. תכנון המס המקדים להעברת הזכויות ניתן בחינם במסגרת שכר הטרחה להעברת הבעלות. המשרד מציע מגוון רחב של אמצעי תקשורת ופריסת שכר הטרחה לתשלומים.

  לדף יצירת קשר (או לוואטסאפ ).

  ייתרונות המשרד שלנו אל מול המתחרים. מאור משרד עורכי דין בית ומשפחה.