מחשבון הון עצמי במחיר למשתכן (ישובי זכאות)

מחשבון הון עצמי מחיר למשתכן: כמה הון עצמי צריך?

מחשבון הון עצמי במחיר למשתכן (יישובי זכאות): תכנית מחיר למשתכן מציגה כמה הטבות משמעותית לזוכים, ובין השאר בנושא ההון העצמי הדרוש לצורך רכישת הדירה. להלן כמה מההטבות המשמעותיות בתוכנית:
 • מחיר דירה נמוך משמעותית ממחיר השוק (תלוי באזור ובדירה).
 • ככלל, הערכת שמאי המקרקעין בתכנית תהיה גבוהה יותר ממחיר הדירה.
 • ככלל, אחוזי המימון של הבנק בהלוואת המשכנתא יחושבו מהערכת השמאי ולא ממחיר הדירה בחוזה (יותר משכנתא ופחות הון עצמי).
 • חוזה מכירה הוגן יותר מול הקבלן הבונה  (ועדיין, ההמלצה היא להתייעץ עם עורך דין רכישת דירה מקבלן מטעמכם).
 • ביישובי זכאות יש מענק נוסף על סך 40,000 ש"ח או 60,000 ש"ח.
 • מחיר קבוע מראש שאינו נתון למשא ומתן.
 • ההון העצמי הנדרש נמוך יותר מדירה בשוק החופשי. למחשבון הון עצמי לדירה שאינה במסגרת המחיר למשתכן עברו לעמוד המתאים.
לאחר בחינת ההון העצמי הדרוש יש לפעול לצורך מימון נוסף לדירה (משכנתא). רשמנו באתר מדריך נפרד על איך לוקחים משכנתא, כדאי לקרוא!  גם התשלומים לדירה קבועים בהתאם למכרזי מחיר למשתכן, וההון העצמי (והמשכנתא) צריכים להיות מסונכרנים עם לוח התשלומים שנקבע.

כמה הון עצמי צריך במחיר למשתכן?

לאחר בחינת ההון העצמי הדרוש יש לפעול לצורך מימון נוסף לדירה (משכנתא). רשמנו באתר מדריך נפרד על איך לוקחים משכנתא, כדאי לקרוא!  גם התשלומים לדירה קבועים בהתאם למכרזי מחיר למשתכן, וההון העצמי (והמשכנתא) צריכים להיות מסונכרנים עם לוח התשלומים שנקבע.

לוח תשלומים במחיר למשתכן

תשלום מועד אחוז/סכום מסה"כ התשלום אחוז מצטבר
1
במעמד חתימת החוזה
7%
7%
2
לאחר 45 יום מחתימת החוזה*
13%
20%
3
לאחר 5 חודשים (ממועד חתימת החוזה)
14%
34%
4
לאחר 10 חודשים (ממועד חתימת החוזה)
14%
48%
5
לאחר 15 חודשים (ממועד חתימת החוזה)
14%
62%
6
לאחר 20 חודשים (ממועד חתימת החוזה)
14%
76%
7
לאחר 25 חודשים (ממועד חתימת החוזה)
14%
90%
8
מועד המסירה
10%
100%
*על אף האמור לעיל לא ייגבו מעל 7% בטרם המצאת בטוחה בהתאם להוראות חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), תשל"ה- 1974 והמכרז.

*ככל שבמועד תשלום מספר 2 לא נמסר לקונים פנקס השוברים ישולם תשלום זה תוך 7 ימי עסקים מיום קבלת פנקס השוברים, כאשר מוסכם כי ככל שבחלוף 45 יום מהמועד הקבוע בתשלום 2 לביצוע התשלום לא יומצא פנקס השוברים לקונים לא יישא תשלום זה הצמדה בגין התקופה שתחלף בחלוף 45 יום מהמועד הקבוע בתשלום 2 לביצוע התשלום ועד לחלוף 7 ימי עסקים מיום קבלת פנקס השוברים.

*תשלום מספר 3 כפוף לקבלת היתר בניה סופי ויובהר כי ככל שלא יתקבל היתר בניה עד למועד זה, לא ישלם הקונה את הסך האמור והבאים אחריו עד לקבלת היתר בניה מלא.
החברה תהא זכאית לעדכן את לוח התשלומים בהתאם למועד המסירה בהתאם להוראות הסכם זה.
יודגש כי המשרד מאור משרד עורכי דין – בית ומשפחה לא ממליץ לחתום על חוזה רכישה כשבידכם ההון העצמי המינימלי בלבד (או קרוב לכך), התייעצו איתנו! הייעוץ הראשוני ניתן ללא תשלום. חישוב תנאי המשכנתא והזכאות למשכנתא ישוקללו בבנק למשכנתאות, ומחשבון זה נועד למידע מקדים בלבד. למחשבון הון עצמי במחיר למשתכן (רגיל) עברו לעמוד הבא.

לשימוש נכון במחשבון בצעו את הפעולות הבאות:

  • ענו על השאלות.
  • עקבו אחר ההוראות.
  • הזינו מחירים היכן שנדרש.
  • שאלו אותנו במידת הצורך.
איך להסתמך על מחשבון זה.

הון עצמי במחיר למשתכן: איך מתקדמים?

רכישת דירה אינה עניין של מה בכך. בקניית דירה מקבלן הקונים מתמודדים עם מוכר דירה מיומן, מנוסה ובעל ממון רב, וזאת בניגוד לקניית דירה יד שניה בה הצדדים זהים בכוחם המשפטי. אנחנו ממליצים בחום לקרוא את המדריך שלנו על רכישת דירה מקבלן טרם החתימה על החוזה מול הקבלן. זאת ועוד, יש לבחון את עניין מס הרכישה על ידי עורך דין קניית דירה מקבלן המתמחה בכך. אצלנו במשרד רוכשים דירה במסגרת תוכנית מחיר למשתכן נהנים מייעוץ ראשוני בחינם במסגרת השירות.

לעמוד יצירת קשר (או שלחו לנו וואטסאפ ).

ייתרונות המשרד שלנו אל מול המתחרים. מאור משרד עורכי דין בית ומשפחה.